Usługi informatyczne SAINER Piotr Węgrzyn

- Tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
- Hosting stron internetowych,
- Tworzenie oprogramowania na zamówienie,
- DTP,
- Zarządzanie urządzeniami i systemami informatycznymi,
- Naprawa komputerów,
- Prowadzenie projektów informatycznych,
- Doradztwo IT,
- Wdrażanie sprzętu i oprogramowania.